П`ятниця, 15.11.2019, 12:37
Вітаю Вас Гість | RSS

Розважівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 37
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Інформація про школу

РОЗВАЖІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

Рік заснування - 1934 р.

Нове приміщення збудоване в 1971 р.

Кабінетна система впроваджена в 1971 р.

Кількість навчальних кабінетів - 19

Мова навчання - українська

Вивчається іноземна мова - англійська

Працює 15 вчителів

Мають повну вищу освіту - 14 вчителів

Мають неповну вищу освіту - 1 вчитель

Мають кваліфікаційні категорії:

"спеціаліст вищої категорії" - 7 осіб

"спеціаліст І категорії" - 3 особи

"спеціаліст ІІ категорії" - 1 особа

"спеціаліст" - 4 особи

Мають педагогічні звання:

"вчитель-методист" - 2 особи

 "старший учитель" - 4 особиПриміщення нашого навчального закладу було побудоване та відкрите у 1971 році. Школа першою в районі перейшла на навчання за прогресивною кабінетною системою. У 70-і роки йшло інтенсивне створення і поповнення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів. У школі працювали високопрофесійні вчителі, що забезпечували здійснення загальної середньої освіти для учнів. Такими були Блішун М.П.,Іванченко Г.Г., Громова Ж.С., Іванченко В.Н., Гавриленко Г.Т., Петровська С.О., Шевцов М.І. 

Педагогічний колектив сучасної школи зберігає та примножує добрі традиції навчання та виховання дітей. На даний час у школі навчається 117 учнів, працює 15 основних педагогічних працівників, з них: 2 вчителі-методисти, 2 старші вчителя. Учні 9 класу поглиблено вивчають хімію. Успішно діє учнівське самоврядування. На високому рівні організована позакласна робота зі школярами, працює мережа гуртків.  


 З  історії  Розважівської  школи

     Початок історії Розважівської ЗОШ І-ІІІ ступенів можна, посилаючись на історичні джерела, зокрема на історичну розвідку колишнього вчителя історії Розважівської ЗОШ М.Л. Антоненка і повязувати  з іменем Івана Рибінського – шамбеляна короля Пруського, який був власником розважівського маєтку і заповідав своїм нащадкам відкрити при православній церкві в Розважеві однокласну школу І половина ХІХ століття.                                                                                                          

     Села Розважів, Старовичі, Кропивня, Олива, Рудня-Сидоровицька, Мокра Корма та ще ряд дрібних населених пунктів століттями охоплювалися спільною парафією  Різдва Богородиці, осередок якої знаходився в Розважеві – хоча дане село і не було найбільшим серед перелічених. Відповідно, спільною тривалий час була і церковнопарафіяльна школа, котра зявилася в Розважеві у 1860 р.  Кліровські відомості свідчать: «В Розважевском Рождество-Богородичном приходе училище заведено в 1860 р. Учеников мужского пола 10, которые обучаются «Букварю», «Часослову», пению церковному. Занимается обучением приходской священник и дьячок. Помещается училище в доме священника».

     Засновниками першої в ХІХ ст. Розважівської  парафіяльної школи були настоятель місцевої церкви священик о. Афанасій Васильович Коцюбинський та дячок Михайло Іванович Ганкевич (Ганькевич). Перший з них на час заснування школи був дуже досвідченим пастирем літнього віку і мав чималий досвід у вихованні підростаючого покоління, оскільки був батьком п’яти дітей. Він же надавав і приміщення для шкільних занять.  Після переведення священика до іншої парафії школа також змінила місцезнаходження – учні стали сходитися на уроки в оселю дячка.

     З 1872р. Розважівською школою став завідувати священик о. Воніфатій Буткевич. Пастир починав свій трудовий шлях звичайним шкільним вчителем на Черкащині, де отримав певний досвід педагогічної роботи і досить успішно його реалізував в Розважеві, коли став священиком. Він же виконував і функції благочинного священика – тобто, в його обовязки входило наглядати за станом храмів та приходських шкіл у найближчій окрузі.            

       В 1879 р. до Розважева прибув новий священик,  котрий особливо багато уваги приділяв розвитку шкільної справи у парафії. Звали цього пастиря о.Миколай Таргоній. Він був вельми активним та енергійним священиком - саме під його керівництвом місцеві прихожани в 1896 р. спорудили в Розважеві нову церкву Різдва Пресвятої Богородиці; священик приймав активну участь в русі тверезості та різних громадських заходах типу перепису населення – за останнє пастир був удостоєний подяки імператора Ніколая ІІ. Втім, найбільше уваги о.Миколай приділяв навчанню та вихованню дітей. Для цього він мав досвід, оскільки в його власній родині виховувалося шестеро нащадків. Енергійна і успішна освітянська діяльність священика спонукала київського митрополита Платона (Городецького) призначити розважівського настоятеля ревізором церковнопарафіяльних шкіл благочинного округу – у віданні о.Миколая опинилося півтора десятки аналогічних навчальних закладів. Вже через 4 роки виконання своїх обов’язків священику було оголошено подяку митрополита – саме як ревізору приходських шкіл. Далі священик став ще й членом Радомишльського повітового відділення Київської єпархіальної училищної ради – органу, у віданні якого перебувало понад сотню шкіл величезного Радомишльського повіту. За тривале служіння на освітянській ниві священик отримав чимало нагород – зокрема, набедреник, скуфію, камілавку та вище згадувану подяку російського монарха.

       В приходській школі зростало число учнів. У 1863 р. до школи ходило 10 хлопчиків та 5 дівчаток, у 1874 р. школа була суто хлоп’ячою і в ній навчалися грамоти 30 хлопчиків. Власне парафіяльний навчальний заклад знав злети і падіння. Траплялося, що школу тимчасово закривали, а потім відкривали знову. Тому в документах трапляються різні дати її відкриття – поряд з 1860 р. можна зустріти і 1865 чи 1867 роки. Школа належала до незаможних (деколи річний бюджет складав лише 20 крб.) і протягом свого існування не мала окремого приміщення. Місцевим жителям було непросто утримувати приходську школу без державної допомоги. Наприкінці 80-х років ХІХ ст. у селі Розважів замість церковнопарафіяльної було відкрито державну школу, яка також не відрізнялася заможністю та великою кількістю учнів. Саме тому навіть з появою в межах парафії державних шкіл приходське шкільництво також не завмерло. Зокрема, в часи закриття парафіяльної школи в Розважеві приходську школу було відкрито у Стровичах – вона проіснувала до радянського часу. А оскільки тогочасні Старовичі були значно більшими від Розважева за кількістю населення, то шкільна справа там була поставлена непогано. Станом на 1915 р. Старовицька парафіяльна школа мала щорічний прибуток з різних джерел до 540 крб. (вельми пристойна цифра на той час) та 50 учнів – з них 40 хлопчиків та 10 дівчаток. Завідували школою представники духовенства з Розважева.

     Втім, на початку індустріального ХХ ст. в селах парафії стали переважати державні навчальні заклади. Почався цей процес ще у 80-х роках, коли було відкрито державну школу в самому Розважеві .

      Інспектор народних училищ Київської губернії Дмитро Синицин 2 травня 1886 року повідомив попечителеві Київського навчального округу наступне:

«Представляя  при сем 7 приговоров об открытии в селе Розважев Радомышльского уезда одноклассного народного сельского училища МНП; проект штата содержания предположеного к открытию Розважевского училища и план училищного дома и служб при училище, имею честь покорнейше просить ходатайства Вашего Превосходительства, чтобы разрешено было открыть означенное училище с ежегодным пособием от казны 226 рублей и на постройку училищного дома 300 рублей. При сем имею честь присовокупить, что в селе Розважеве необходимо открыть училище с оказанием помощи местному обществу, так как в с. Розважеве и в тех деревнях, которые принимают участие в открытии училища, достаточно поляков-католиков и в Розважеве существует костел».

     Попечитель звернувся до Преосвященного єпископа Канівського Сильвестра і дізнався від нього, що духовна влада не заперечує проти появи в селі державної школи.

   «Приговор

об открытии в селе Розважеве одноклассного народного училища

        1885 года декабря 8 дня. Мы, нижеподписавшиеся, крестьяне-собственники села Розважева Розважевской волости Радомышльского уезда Киевской губернии собранные сего числа местным сельским старостою Иваном Терещенком в числе 22 лиц из общего числа 33 домохазяев, имеющих право голоса на сельском сходе, СЛУШАЛИ:

     Циркулярное предложение господина киевского губернатора от 4 сентября сего года о принятии нашим обществом участия в открытии в селе одноклассного народного училища согласно Высочайшеутвержденному  в 26 день мая 1869 года Положению о народных училищах в губерниях Киевской, Подольской и Волынской. При этом волостной старшина доложил сходу, что на содержание таких училищ Министерство народного просвещения ассигнует ежегодно 226 рублей в таком только случае, если общества, желающие открыть такие училища, примут на себя обязательства, указанные в 4-м пункте 1-й статьи Высочайшеутвержденного мнения Государственного Совета об устройстве народных училищ в означенных выше губерниях. Обсудив вышеизложенное и выслушав объяснения волостного старшины Ивана Годуна и волостного писаря Петра Коваленка о том, что наши дети, получившие образование в означенном училище, будут пользоваться при призыве льготою по образованию 4-го разряда…

     Единогласно ПОСТАНОВИЛИ: 1) Изъявить наше согласие на принятие нашего участия в открытии в селе Розважеве одноклассного народного училища с первой половины будущего 1886 года вместе с другими обществами, в приход розважевский входящими. 2) Принять на счет нашего сельского общества следуемую по числу состоящих в нашем обществе дворов расход на постройку и содержание училищного дома и служб, устройство классной мебели. 3) Назначить ежегодно на содержание училища по 2 рубля 12 копеек от каждого двора, что от 33 дворов составит сумму в 69 рублей 96 копеек… 4) Произво-дить своевременно все необходимые исправления в училищном доме и квартире учителя. 5) Просить настоящим приговором высшее начальство об исходатайствовании нам от казны единовременного денежного пособия на первоначальное обзаведение училища в размере 300 рублей в виду бедности крестьян».                                                         

С Т А Т У Т

Розважівської 

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

( нова редакція)

 

І. Загальні положення

 

1.1. Розважівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів заснована  Іванківською  районною державною адміністрацією  та знаходиться у комунальній власності.

1.2.   Юридична адреса  Розважівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів: 07260   Київська область,  Іванківський район, селоРозважів, вулиця Шкільна, 15, телефон 37-4-91.

1.3.   Розважівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є юридичною особою, що має ідентифікаційний код , Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), печатку,  кутовий штамп,  вивіску.

           1.4. Головною метою Розважівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття  повної загальної середньої освіти.

   1.5. Головним завданням Розважівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  є:

 • забезпечення реалізації права громадян на базову та повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
  • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з       усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
  • виховання в учнів поваги до Конституції України , державних символів України, прав і свободи людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
  • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
  • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
  • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
  • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

           1.6.  Розважівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (далі – заклад) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27  серпня  2010 року №778, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства освіти і науки  України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями органів місцевого самоврядування,   іншими нормативно – правовими актами, власним Статутом.

  1.7.  Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

  1.8. Розважівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  несе відповідальність перед особою, суспільством і  державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої,

      виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за  міжнародними угодами;

 •  дотримання фінансової дисципліни.

        1.9.   У закладі визначена українська мова  навчання.

1.10.  Розважівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  має право:

 • проходити в установленому  порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби і організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення    до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, батьківських благодійних, спонсорських внесків;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів

1.11. Реорганізація та ліквідація закладу здійснюється  відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.12. Класи у закладі формуються за погодженням з відділом освіти Іванківської РДА, згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими  законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним      вимогам     для     здійснення навчально-виховного процесу та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

1.13.  В разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, в закладі організовуються заняття за індивідуальною формою навчання.

1.14. З урахуванням потреб населення та місцевих умов заклад приймає рішення про створення груп продовженого дня, приймає рішення  про створення класів з поглибленим вивченням предметів  та для дітей з особливими освітніми потребами  організовує інклюзивне навчання за погодженням з відділом освіти Іванківської РДА.

        1.15.   З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази заклад організовує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямками.

        1.16.   Індивідуальне навчання у закладі організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН України.

        1.17.   Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України.

1.18. У  закладі можуть створюватися та функціонувати різні форми методичної роботи відповідно до кваліфікації та потреб педагогічних працівників.

1.19.  Медичне   обслуговування   учнів  та   відповідні   умови    для    його

 організації забезпечуються засновником і здійснюються Іванківською центральною районною лікарнею.

        1.20. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

Затверджено зборами

трудового колективу

Розважівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

12.09.2014 р.

 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУДЛЯ ПРАЦІВНИКІВРОЗВАЖІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

І. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю.

2. У навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

3. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників школи, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у навчальних закладах України.

Педагогічні працівники школи зобов’язані:

 1. прибути на робоче місце за 15 хвилин до початку свого уроку;
 2. чергувати по школі. Чергування повинно розпочинатися не раніше ніж за 20  хвилин до початку занять і тривати не більше 20 хвилин після закінчення уроків;
 3. відвідувати:
  • наради при директору – не частіше одного разу на місяць;
  • збори трудового колективу – не рідше 2-х разів на рік;
  • засідання педради – не рідше, як 2 рази на семестр;
  • засідання методичних об’єднань – 2 рази на семестр;
  • загальні батьківські збори – не рідше 2-х разів на рік;
  • класні батьківські збори – не рідше 4-х разів на рік.

Тривалість педрад не більше 2-х годин, батьківських зборів – 1,5 години.

vдотримуватися вимог техніки безпеки і охорони праці, виробничої санітарії, гігієни, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами і інструкціями;

vбути прикладом зразкової поведінки на роботі, в побуті, в громадських місцях;

vнести повну відповідальність за життя і здоров’я дітей під час проведення уроків, позакласних і позашкільних заходів;

vсумлінно виконувати, у відповідності з наказом директора школи, обов’язки класного керівника, вихователя ГПД, завідуючого навчальним кабінетом, завідуючого майстернями;

vвести гурткову роботу, роботу спортивних секцій, супроводжувати дітей на змагання, конкурси, районні і обласні олімпіади.

У канікулярний час педпрацівники залучаються до роботи зі шкільною документацією, виконання господарських робіт у навчальних кабінетах, приміщенні школи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження.

Завгосп школи зобов’язаний забезпечити:

Ø належні умови для роботи школи (освітлення, тепло-, водопостачання, вологе прибирання приміщень тощо;

Ø належний стан території школи;

Ø контроль за роботою техперсоналу школи;

Ø ремонт, збереження меблів, інвентаря та обладнання;

Ø практичні заходи протипожежної безпеки та попередження травматизму серед працівників і учнів школи;

Ø підготовку і проведення ремонтних робіт.

Початок роботи – 8.30. Обід з 13.00 до 14.00. Кінець роботи – 17.30.

Технічні робітники зобов’язані:

*тримати в чистоті закріплену територію і обладнання;

*   виконувати поточний ремонт закріплених приміщень;

*   здійснювати чергування під час навчання дітей;

*   дотримуватися вимог техніки безпеки і охорони праці;

*   нести відповідальність за збереження верхнього одягу дітей;

*   прибирати надвірний та внутрішній туалети.

Початок роботи – 8.30. Обід з 13.00 до 14.00. Кінець роботи – 17.30.

Бібліотекар зобов’язаний:

·       нести відповідальність за збереження книжкового фонду, фонду підручників та періодичної преси;

·       вести бібліографічну роботу;

·       формувати читацькі інтереси учнів.

Вихід на роботу – 8.30. Кінець роботи – 14.30.

Нічний сторож зобов’язаний:

·     нести відповідальність за збереження матеріальних цінностей, які знаходяться в шкільних приміщеннях і на території школи в нічний час.

Щоденне чергування здійснюється за окремим графіком, який складається директором школи або завгоспом.

4. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або з погодженням з профспілковим комітетом.

ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників

5. При прийнятті на роботу керівник зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується: подання трудової книжки, пред’явлення паспорта, диплома, військового квитка, медичного висновка медичної книжки.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Листопад 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz